پمپ وکیوم آبی دو مرحله کوچک در مصارف پزشکی شامل اتوکلاو و موارد مشابه در کارخانجات و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.مپ وکیوم آبی دو مرحله ای 60 متر مکعب با پروانه های فسفر برنز و قابلیت وکیوم بالا مورد استفاده قرار می گیرد و مخصوصا در اتوکلاو های بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرند 

پمپ وکیوم آبی دو مرحله ای

پمپ وکیوم آبی دو مرحله
انواع پمپ وکیوم آبی دو مرحله ای کوچک حجم مکش
پمپ وکیوم رینگ آّبی 50 دو مرحله 50 متر مکعب در ساعت
پمپ وکیوم رینگ آّلی 30 دو مرحله 30 متر مکعب در ساعت

پمپ وکیوم آب در گردش