تعمیر روتس بلوئر 

در تعمیر انواع پمپ های هوادهی باید مواردی را رعایت کرد که ما در این مقاله به تعمیر روتس بلوئر هوادهی خواهیم پرداخت. در این مرحله به مواردی همچون کام های پیدا کردن ایرادات خواهیم پرداخت

تعمیر بلوئر

ابتدا در زمانی که احساس کردیم پمپ بلوئر هوادهی نیاز به تعمیر دارد باید پمپ را از الکترو موتور جدا نموده و  آن را به تنهایی با دست به چرخش دراوردیم در صورتی که پمپ به دیوارها و سیلندرها برخورد داشته باشد سریعا باید برای تعمیر به مراکز تعمیر ارجاع داده شود و در صورتی که متوجه شدید بلبرینگ ها به صدا افتاده اند باید برای تعویض اقدام کنید تا در آینده به قطعات اصلی روتس بلوئر آسیبی وارد نشود.