سرویس و نکهداری پمپ وکیوم روغنی در چیلر ها به منظور افزایش عمر پمپ وکیوم انجام می شود و با این عمل پمپ را برای سالیان سال بیمه خواهیم کرد.

پیشنهاد کارشناسان ما این است که در پایان فصل گرما و به محض خاموش کردن چیلرها روغن داخل پمپ را تعویض و در صورت امکان کارتر را باز نموده و از کثیفی ها پاک می کنیم و سپس روغن را از ورودی مکش به داخل پمپ بریزیم و با دست پمپ را بچرخانیم تا روغن داخل پمپ تخلیه شود سپس کارتر را بسته روغن نو را داخل پمپ می ریزیم تا برای ابتدای سال بعد آماده شود.

نگهداری از پمپ وکیوم ذز زمان استفاده 

نگهداری از پمپ وکیوم در زمان استفاده فقط شامل تعویض روغن می باشد اما روغن وکیوم باید  در موقع مناسب باید تعویض شود.

زمان تعویض روغن وکیوم در پمپ های وکیوم چیلر

تعویض روغن در پمپ های چیلر باید در هر زمانی که پمپ به چیلر متصل می شود بعد از اتمام کار حتما روغن تعویض شود.

در صورتی که پمپ به صورت دائم کار هست باید به مواردی همچون میزان رطوبت روغن در صورت افزایش رطوبت داخل روغن باید تعویض شود 

در پمپ های دائم کار اگر رطوبت بالا نباشد هفته ای یکبار و در صورتی که رطوبت بالا باشد هر دو روز یک بار تعویض شود.