کیفیت بلوئر های تایوانی در مقایسه با بلوئر ارزن آلمان در سطح خیلی پایین تری قرار دارد در این مقاله می خواهیم به بررسی اجمالی بلوئر ها بپردازیم 

چرخدنده بلوئر

تفاوت اساسی بلوئر تایوانی با بلوئر ارزن

مهمترین قسمت در بلوئر چرخدنده می باشد که در بلوئر های تایوانی چرخدنده ها با ضربه جای خود قرار می گیرد در حالی در بلوئر های ارزن با استفاده از جک های هیدرولیک 2800 بار باید در جای خود قرار گیرد به همین دلیل بلوئر های اروپایی کمتر از تایم خارج می شوند

استفاده از بلبرینگ های nj و همچنین دو ریفه در سمت چرخ دنده ها باعث شده تا طول عمر بیشتری نسبت به بلوئر های تایوانی داشته باشد که از بلبرینگ های معمولی یک ردیفه استفاده می شود.

تعمیر بلوئر های اروپایی پیچیدگی بیشتری دارد اما بلوئر های تایوانی راحت تر مونتاژ می شوند

سرویس و نگهداری بلوئر ارزن