بلوئر هوادهی در تصفیه خانه ها

بلوئر های هوادهی در تصفیه خانه ها برای هوادهی مورد استفاده قرار می گیرند و وجود بلوئر ها در تامین هوای مورد نیاز برای باکتری ها الزامی است.

در هر تصفیه خانه فاضلاب، حدود 60٪ از نیازهای انرژی برای هوادهی است. بلوئر ها این هوادهی را فراهم می کنند، باکتری ها را به حالت تعلیق در می آورند و باعث می شوند مواد جامد از مایعات جدا شوند (لخته سازی) که این فرآیند برای تصفیه فاضلاب ضروری است.

بلوئر تصفیه خانه

هنگام انتخاب یک بلوئر، بایستی بدانید که آیا سیستم شما در صورت تغییر در وضعیت نیاز هوا پاسخگو خواهد بود یا خیر؟ در نهایت، سرمایه گذاری در بلوئر مناسب برای تصفیه فاضلاب به لجن کمک می کند تا اثربخشی را به حداکثر برساند و هزینه های انرژی را به حداقل برساند.

تعمیر بلوئر هوادهی